top of page
KINDER- EN JONGERENCOACHING
Werkwijze en kosten

Voor kinderen en jongeren, omdat ook zij af en toe

een steuntje in de rug nodig hebben.

LAAGDREMPELIG EN KORTDUREND

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding voor kinderen en jongeren. Kinderen kunnen makkelijk de verbinding met zichzelf verliezen door gebeurtenissen in het leven of door zichzelf aan te passen om er bijvoorbeeld bij te horen. Ze lopen vast en vertonen gedrag waar de omgeving van het kind, maar ook het kind zelf, vaak geen raad mee weet. Dit komt deels door de huidige maatschappij waarin we leven: er moet veel, de focus ligt veelal op presteren, ook op school. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren uit balans raken.

Daarom is het belangrijk dat kinderen weer in verbinding komen met zichzelf én hun gevoel, en daardoor weer in zichzelf gaan vertrouwen. 

Sterre Vianen biedt veiligheid en ruimte aan kinderen en jongeren om helemaal zichzelf te zijn. Door middel van praten en het gebruiken van verschillende technieken zoals visualisatie oefeningen, mindfulness, creatieve oefeningen, dans, en spelenderwijs bewustwording, worden kinderen en jongeren gestimuleerd om zelf tot inzichten te komen.

VOOR WIE?

Kindercoaching is er voor alle kinderen en jongeren die om welke reden dan ook ergens tegen aan lopen of tijdelijk niet lekker in hun vel zitten. Kindercoaching is geschikt voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar die;

 • Thuis of op school vastlopen of gedrag vertonen waar ouders en/of omgeving geen raad mee weten.

 • Meer zelfvertrouwen willen krijgen en het ontdekken van eigen talenten en kwaliteiten.

 • Moeite hebben met grenzen aangeven

 • Hooggevoelig, hoogbegaafd en/of gelabeld met ADHD of ADD zijn. 

 • Te maken hebben met een scheiding

 • Moeite hebben in het “nieuwe” samengestelde gezin.

 • Te maken hebben met verlies en rouw

 • Negatieve gedachtepatronen willen omzetten in positieve gedachtepatronen 

 • Moeite hebben met het uiten van emoties

 • Concentratieproblemen  hebben of andere leerproblemen.

 • Slaapproblemen hebben (last van nachtmerries, moeilijk inslapen of doorslapen.)

 • Last hebben van faalangst of andere angsten 

 • Gepest worden of zelf pesten.

Dit zijn een aantal voorbeelden waarbij kindercoaching hulp, inzichten en verandering kan brengen. Uiteraard zijn dit maar enkele voorbeelden en elke situatie en kind is uniek. Twijfel je of heb je vragen? Vraag dan vrijblijvend om meer informatie.

WERKWIJZE

De werkwijze van Kindercoaching bij Sterre Vianen ziet er in de basis als volgt uit:

Kennismakingsgesprek

Voor het coaching traject is het zeer belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is. Voor mij begint dat met persoonlijk contact. Op basis van deze eerste kennismaking bepalen we gezamenlijk of we verder gaan met het traject.

 

Dit gesprek is belangrijk om de vraagstelling(en) en doelstelling(en) helder in beeld te krijgen. Het is bovendien de eerste aanzet tot het plan van aanpak. De huidige situatie en gezinssamenstelling(en) wordt in kaart gebracht. 

De doelstellingen van de ouders kunnen verschillen van de doelstellingen van het kind. Ik neem beide doelstellingen mee, maar ga altijd uit van het kind.

 

Feitelijke uitvoering van de begeleiding en evaluatie

Deze fase is het uitvoeren van het plan van aanpak. Hoe dit eruit gaat zien is per kind verschillend. Het betreft maatwerk dat aansluit op de behoeften van het kind. Een sessie duurt ongeveer 45 minuten. Vaak blijkt dat een reeks van drie tot vijf sessies voldoende kan zijn. 

 

Afsluiting

Bij de afsluiting kijken we terug op het coachtraject en staan we stil bij wat we bereikt hebben. Het coachtraject wordt samengevat en besproken, vanuit daar kijken we naar hoe nu verder. Eventuele tools die meegenomen kunnen worden in de toekomst komen daarbij ook aan bod.

Tariven

TARIEVEN

Een kennismakingsgesprek (30 min): gratis.

Een consult (45 tot 60 minuten): €65,-

Een tussen- of eindevaluatie: €45,-

Deze sessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en vallen ook niet onder de beroepsvereniging VBAG.

Zorgverzekering

MIJN VISIE

Ik vind het belangrijk dat kinderen echt gezien en gehoord worden. Dat ze gezien worden voor wie ze werkelijk zijn, zonder labels. Het labelen en in hokjes gestopt worden gebeurt al snel in deze huidige maatschappij. Er wordt al snel gepraat in goede en slechte eigenschappen. Goede en slechte emoties. Bepaalde eigenschappen en emoties kunnen naar de oppervlakte komen door dingen die zich in de kern afspelen. Er zit zoveel meer achter bepaalde gedragingen en uitingen van emoties zoals agressie, woede en verdriet. In het coach traject ga ik naar de kern en naar wat zich in de kern afspeelt. Daar wordt meestal duidelijk waarom bepaalde emoties, bepaald gedrag en uitingen naar voren komen. Daarnaast vind ik het belangrijk om aandacht te vestigen op kwaliteiten, talenten en dingen waar het kind  goed in is en echt leuk vindt. Dit is goed voor het opbouwen van een gezond zelfvertrouwen en eigenwaarde.

MIJN MISSIE

Al vanaf jongs af aan zag ik mensen als eenheid en dacht ik niet in hokjes. Door kinderen weg te zetten met een label kunnen ze zich anders en onzeker gaan voelen. Dit kan anders: zet de eigenschappen in als een kracht in plaats van een label.

 

Ik ga voor een wereld waarin iedereen zichzelf mag en durft te zijn. Een wereld zonder hokjes, kijkend naar kwaliteiten en positieve eigenschappen. Waar je aandacht aan geeft groeit. Ieder kind is uniek!

 

Mijn missie is om het zelfvertrouwen bij kinderen terug te brengen. Ze te laten ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, en zo kinderen weer helemaal zichzelf te laten zijn.

- Rianne Sangers (06 13180528)

bottom of page